У 2020 році компанія «ЄВРОХІМ СЕРВІС» отримала Сертифікат на систему управління якістю стосовно оптової торгівлі допоміжними реагентами, апертуючими речовинами для виробництва паперу, картону та виробів з них згідно з нормативними документами, чинними в України, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

Політика компанії «ЄВРОХІМ СЕРВІС» у сфері якості направлена на досягнення і збереження повної довіри своїх замовників, створення і підтримання взаємовигідних відносин з постачальниками і виробниками.

Для успішного вирішення цього завдання компанія "ЄВРОХІМ СЕРВІС" гарантує:
• здійснення якісних послуг - відповідно до встановлених вимог;
• всебічне задоволення поточних і вивчення очікуваних потреб замовників;
• утримання позицій підприємства, з постійним розширенням своєї присутності в регіонах України;
• формування політики з урахуванням динаміки зміни потреб споживачів;
• утримання і розширення кола постійних клієнтів.

Основними шляхами забезпечення підвищення кількості та якості послуг є:
• постійний розвиток матеріально-технічної бази та безперервне вдосконалення системи менеджменту якості;
• обов'язкове дотримання вимог щодо поліпшення якості на всіх стадіях здійснення послуг, виявлення і виключення будь-яких передумов, які могли б привести до їх зниження;
• створення умов для усвідомлення кожним працівником особистої відповідальності за здійснення якісних послуг;
• дотримання норм і правил безпеки праці;
• підвищення кваліфікації робітників, виробничого персоналу та інженерно-технічних працівників.

Керівництво ТОВ «ЄВРОХІМ СЕРВІС» бере на себе зобов'язання здійснювати постійний аналіз відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 з метою безперервного поліпшення результативності та гарантує виконання вимог міжнародного і вітчизняного законодавства.